Hydropath använder en unik patenterad teknologi för att applicera ett elektriskt fält till rör som innehåller vatten. Den använder inte magneter eller spolar runt rören, olikt alla andra system, utan ger signal genom att tillföra elektrisk induktion i vattnet.
Den patenterade signalen består av en serie exponentiella avklingande sinusvågor med en frekvens på ca 120 kHz. Signalen kan användas för ett brett användningsområde som att behandla pannsten, avdöda bakterier, eliminera biofilm och partiklar genom flockbildning.