Korrosion i fastigheters stammar orsakar mycket kostsamt underhåll och investeringar.

Genom att stoppa korrosion och enkelt ta bort beläggningar i rör och värmeväxlare ökas verkningsgraden och stor energibesparing kan göras. Marknadens mest prisvärda system.
Admin login