Om det finns beläggningar av pannsten (kalkavlagringar) runt kranar, i duschsilen och i grytor så har ni hårt vatten. Dessa avlagringar förkortar livslängden på tvätt- och diskmaskiner, värmeväxlare mm och så lite som 3 mm beläggning ökar värmekostnaden med ca 15%. Beläggningar av pannsten och biofilm i värmeelement är mycket isolerande och kräver ökat energibehov. HydroFlow HS38 och HydroFlow HS40 är en smart lösning som förhindrar pannstenens negativa effekter, därtill bibehålles de ur hälsosynpunkt viktiga mineralerna kalcium och magnesium.