CLEARWELL
Pannsten och vax eller paraffin uppbyggnad i oljeborr rör som är ett av dess industris största utmaningar, som reducerar och ibland stoppar produktionen och då kräver stora mängder av kemikalier och syror för att rengöra dem. ClearWell vattenbehandlare kombineras med en speciell modifiering av Hydropath teknologin, gjord speciellt för at behandla pannsten från toppen av borrhållet ned till 3 km djup under marken, för att bibehålla bra oljeflöde.
ClearWell skyddar också rören mot parafin uppbyggnad i rören. ClearWell har blivit rigoröst testat internationellt för att möta krav på Zone 1 och Klass 1 Atex Compliance.
Weatherford Internatonal har idag exklusiv världs licens att marknadsföra och sälja ClearWell.