Fritidssektorn har stora krav där besökarna förväntar sig klart vatten och minimal klorlukt. Hydropath teknologin sparar vattenförbrukning, kemikaliekostnader och energikostnader genom att reducera behovet av backspolningar, skydda mot uppbyggnad av alger och bakterier, minska kloranvändning, klorlukt, reducera skumbildningar och ger ett klarare vatten.
AquaKlear P, AquaKlear J62 och SpaKlear W63 är den perfekta lösningen för denna industri.
Ångbastun och duschar är populära i fritidssektorn och som frekvent finns i hotell och gym, där är SteamKlear S38 lämplig för att förhindra kalkbeläggningar, dessutom reduceras alger och bakterier och ger ett klarare vatten.