AGRIFLOW J60
AgriFlow J60 är speciellt framtagen för behandling av mindre dammar, ge bättre vatten och för mindre kommersiella applikationer inom djurhållning och bevattning, kylplattor och vattendimmor. AgriFlow skyddar mot uppbyggnad av pannsten och tar också bort gammal pannsten. AgriFlow reducerar även alger och bakterier och förbättrar filtrering genom flockbildning. Den passar till alla typer av rör.
• Lätt att installera
• Sparar vatten
• Minskar uppvärmningskostnader
• Ger klarare vatten
• Minskar klorlukt och kloranvändning
• Passar till alla rörtyper upp till 63 mm