HYDROFLOW C Range
Klicka för utförligare bild
HydroFlow C lämpar sig väl för kommersiella fastigheter och industrier, där man vill förbättra funktionen för uppvärmning, ventilation och minska driftskostnader och underhåll.
Standard modeller är gjorda för rördimensioner upp till 200 mm, men de finns för i princip för alla rördimensioner. Hydroflow C skyddar värmeväxlare, rör, pumpar, förhindrar uppbyggnad av pannsten och tar även bort gammal pannsten. Enheter fästes runt rör och fungerar på alla typer av rör och är oberoende av flödet.
• Förhindrar uppbyggnad av pannsten
• Tar bort gammal pannsten
• Reducerar korrosion
• Enkel att installera
• Försumbar driftskostnad och underhållsfritt
• Passar alla typer av rör